اسناد مهم در مناقصه چیست ؟

اسناد مهم در مناقصه چیست ؟

اسناد مناقصه ، اصلی ترین جزء یک مناقصه اصولی و درست است . هر مناقصه ای که اجرا میشود اسناد مربوط به خود را دارد و بر طبق اسناد مناقصه اجرا میشود .

تاریخ
1400/04/07 2:00 PM
دسته
مناقصه

در این مقاله سعی داریم نگاه دقیقی از اسناد مقاله را به شما هدیه دهیم :

اسناد مناقصه شامل چه مواردی است ؟

1- نامه دعوت به ارائه پیشنهاد (دعوت‌نامه)


این بخش واژگان و عبارت‌های مختلفی را در خود جای‌داده است :
 1. نامه پذیرش :
 2. این نامه حاوی برگه پیشنهاد مناقصه و تمامی توافقات امضاشده از سمت دو طرف معامله است . این اوراق به نامه پذیرش پیوست شده و به طور رسمی از سمت مناقصه گزار پذیرفته و امضا میشود .
 3. برگ پیشنهاد مناقصه:
 4. برگه ای قانونی است با عنوان برگ پیشنهاد مناقصه که به دست مناقصه گزار کامل میشود و حاوی پیشنهادات امضا شده مناقصه گر برای انجام کارها است .
 5. پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گر:
 6. برگه ای است با همین عنوان که فرد مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارایه میکند. دقیقا به همان شکل که در اسناد مناقصه ذکر شده است .
 7. پیشنهاد مناقصه:
 8. تمام مدارک مناقصه به همراه برگه پیشنهاد مناقصه که شخص مناقصه گر تسلیم کرده اند ، دقیقا به همان شکل که در اسناد مناقصه ذکر شده است . گاهی ممکن است به صورت مختصر از واژه پیشنهاد نیز استفاده کنند.
 9. نامه دعوت به ارایه پیشنهاد:
 10. این برگه نامه ای است که از سمت برگزار کننده مناقصه به تمام شرکت کنندگان انتخاب شده و واجد شرایط فرستاده می شود . فرد دریافت کننده این نامه میتواند اسناد مناقصه را دریافت کند . نام دیگر نامه دعوت به ارایه پیشنهاد ، به اختصار دعوتنامه است . این نامه یکی از قسمت های مهم اسناد مناقصه است .
 11. اسناد مناقصه:
 12. مجموعه از مدارک است که با عنوان اسناد مناقصه که در عوض تحویل نامه دعوت به ارایه پیشنهاد به مناقصه گران تقدیم میشود . اسناد مناقصه شامل مدارکی است که در ماده 5 قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است .

اسناد مناقصه

2- دستورالعمل شرکت در مناقصه (متن حاضر و کاربرگ مناقصه)، همراه با کاربرگ‌های ضمانت‌نامه شرکت در مناقصهافرادی که قصد شرکت در مناقصه را دارند ، باید ضمانت نامه هایی به مبلغی که از قبل تعیین شده است در کاربرگ مناقصه خود ، به ریال یا معادل آن را به شکل ارز خارجی، که اعتبار ان از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها آغاز میشود ، مطابق با فرم تعیین شده در اسناد مناقصه ، از یکی از بانکهای ایرانی و طبق ضوابط درج شده در کاربرگ مناقصه، تامین و به ضمیمه پیشنهاد خود ارایه کند.
پیشنهاد هایی که بدون ضمانتنامه در مناقصات شرکت کنند ، قابل قبول نیست و حتما رد خواهند شد . ضمانت نامه های افرادی که در مناقصه برنده نمیشوند در سریع ترین زمان ممکن آزاد خواهد شد و به آنها برگشت داده میشود . تنها ضمانت نامه فرد برنده و کسی که در رتبه دوم جای دارد در زمان مبادله پیمال و تحویل ضمانت نامه انجام تعهدات به مناقصه گر تحویل داده می شود .
در چند حالت ضمانت نامه شرکت کنندگان ضبط میشود :

 1. وقتی که مناقصه گر پیشنهاد خودش را در زمانی که هنوز اعتبار دارد ، پس بگیرد.

 2. در مورد شخص برنده در مناقصه :

  • امتناع از امضا پیمان طبق ماده 29
  • بضمانت نامه اجرای تعهدات را مطابق با ماده 30 تسلیم نکند.

امضا توافق نامه پیمانکاری

3. ضمانت‌نامه انجام تعهدات


در مدت زمان تعیین شده در کاربرگ مناقصه، بعد از دریافت نامه پذیرش و یا امضای موافقنامه پیمان ، شخص برنده مناقصه موضف است ضمانتنامه انجام تعهدات را طبق مبلغ تعیین شده در اسناد مناقصه ، از یکی از بانکهای ایرانی تأمین کرده، و به وی تسلیم کند.
امتناع و یا تاخیر غیر موجه مناقصه گر برنده مناقصه ، در امضای پیمان انجام تعهدات این حق را به مناقصه گزار میدهد که وجوه مرتبط به ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ضبط کند و با کسی که در جایگاه دوم قرار دارد مبادله پیمان را انجام دهد .
اگر به هر دلیلی شخص دوم هم امتناع نماید ، ضمانت نامه های وی نیز ضبط میشود و مناقصه دوباره برگزار میشود . در صورت برگزاری مجدد مناقصه ، مناقصه گزار بدون معطلی تمام مناقصه گران را از این اتفاق مطلع می کند .

4. برگ پیشنهاد مناقصه


برگ پیشنهاد مناقصه، یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گـر تکمیـل شـده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارها است.

مشاهده برگ پیشنهاد مناقصه


5. موافقت‌نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل شرایط عمومی و خصوصی


 • شرایط عمومی :

 • شرایط عمومی پیمان مجموعه شرایطی است که بر تمام قرار دادهای پیمانکاری تسلط دارد . هر دو طرف قرارداد باید این شرایط را قبول کرده و برخلاف آن عمل نکنند. با توجه به اهمیتو پیچیدگی قراردادهای پیمانکاری ،پیش بینی تمام موراد و مشکلاتی که در آینده و در طی انجام پروژه رخ خواهد داد عملا غیر ممکن است .
  به همین دلیل این شرایط به طور کامل در موافقتنامه پیمان ذکر می شود . برای مثال اگر یک کارفرما از تحویل گرفتن سفارش دستگاهی که نیاز کار پیمانکار بوده است امتناع کند و پیمانکار مجبور باشد برای انجام پروژه هر ماه هزینه زیادی را بابت اجاره مکان نگهداری دستگاه پرداخت کند ، در این صورت است که شرایط عمومی پیمان به کمک پیمانکار خواهد آمد و بر اساس آن کارفرما موضف است که دستگاه را تحویل بگیرد و خسارت های پیمانکار ار پرداخت نماید .

 • شرایط خصوصی :

 • در مقابل شرایط عمومی ، شرایط خصوصی قرار دارند . شرایط خصوصی پیمان شرایطی هستند که طبق موضوع قرارداد پیمانکاری تعیین میشود و از قبل هیچ چیز مشخص شده ای در این مورد وجود ندارد و این موارد طبق وظایفی که پیمانکار موضف به اجرای آن است متغییر خواهد بود .
  در تعیین شرایط خصوصی برعکس شرایط عمومی هردو طرف دخیل هستند . شرای طخصوصی نباسد به هیچ عنوان خلاف و یا نقض کننده شرایط عمومی باشد و تنها باید تکمیل کننده آنها باشد . مثلا در شرایط عمومی حرفی از محلی که پیمانکار برای تحویل کالا به کارفرما باید صورت بگیرد سخنی به میان نیامده .
  و این موارد را میتوان در شرایط خصوصی ذکر نمود تا در آینده هیچ ابهام و اشکالی بین کارفرما و پیمانکار ایجاد نشود . با تکمیل کردن شرایط خصوصی و امضا شرایط عمومی به صورت کامل قواعد و قوانین پیمانکاری اجرا میشود .

6. نقشه‌ها و مشخصات فنی


در اسناد مناقصه بخشی مخصوص به نقشه ها و مشخصات فنی پروژه پیمانکاری است که باید توسط پیمانکار و کارفا بررسی و تکمیل شود . شخص مناقصه گر باید تمام مدارک و کاربرگ ها ، نقشه ها و مشخصات فنی را با دقت مطالعه کرده و امضا کند .

7. جدول‌ها (در صورت وجود)


از جمله جدول پرداخت‌ها، جدول زمانی کارها، جدول تضمین‌ها یا شاخص‌های عملکردی، جدول داده‌ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمت‌ها
این بخش شامل جداولی است که اطلاعات کاملی از قیمت ها ، پرداخت ها ،زمان شروع واتمام پروژه ،جدول تضمین و ... را به شما رایه میکند .

بررسی اسناد مناقصه

8. فرم‌ها، گواهی‌نامه‌ها، تاییدیه‌ها و مدارک دیگر (در صورت وجود)


در این بخش تمامی فرم ها و گواهی نامه های طرفین قرار دارد و اگر مدرکی علاوه بر این مدارک که در اسناد مناقصه موجود است ، وجود داشت نیز در این بخش قرار خواهد گرفت .

9.الحاقیه‌های صادره بعدی از سوی مناقصه‌گزار، در طول برگزاری مناقصه


آخرین بخش الحاقیه ها ی صادر شده از سمت برگزار کننده مناقصه است که در طول انجام مناقصه برای مناقصه گر ارسال شده اند .

فرایند کلی برگزاری مناقصات


 • تامین منابع مالی :

 • تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد

  1. تامین مالی شرکتی :
  2. در این حالت تامین مالی با تعهد کامل بوده و باز پرداخت تعهدات مالی پروژه یه صورت کامل از طریق دارایی های شرکت تامین می شود.
  3. تامین مالی پروژه :
  4. در این روش تامین مالی با تعهدات محدود و یا بدون تعهد می باشد. درامد حاصل از فروش تولیدات سرمایه اصلی می باشند.


  تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک‌مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود) : باید مشخص باشد که نوع مناقصه کدام یک از این موارد است زیرا در بتن موضوع تفاوت های بسیار زیادی در انجام مناقصات با انواع مختلف وجود دارد . گاها بغضی مناقصات هستند که به هیچ عنوان نمی توان به شکل عمومی برگزار کرد.
 • تهیه اسناد مناقصه: اسنادی که توضیحات کامل آن را ذکر کردیم باید به طور کامل آماده شده باشند.

 • ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم : به صورت کیفی مناقصه گرانه باید مورد بررسی قرار بگیرند تا مناقصه به صورت کاملا بی نقص انجام شود.

 • فراخوان مناقصه : فراخوانی مناقصه باز هم به نوع مناقصه وابسته است. فراخوانمناقصات عمومی با استفاده از روزنامه ها و رسانه ها انجام میگیرد. اما مناقصات خصوصی تنها به افراد واجد شرایط نامه دعوت ارسال می شود.

 • ارزیابی پیشنهادها : مرحله ای است که پیشنهادات مناقصه کننده گان را ارزیابی میکنند.

 • تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد : مرحله اخر و اعلام نتیجه مناقصه است .

مناقصه پیمانکاری چیست ؟

مناقصه درواقع فرایندی است که با استفاده از آن رقابت سالم بین شرکت ها برگزار می شود. مراکز دولتی و شرکت های بزرگ نیاز خود را به شکل فراخوان برای عموم اطلاع رسانی میکنند. این نیاز ممکن است کالا ، ماشین و ابزار آلات، مواد اولیه و... باشد یا اینکه نیاز به پیمانکار برای اجرا پروژه باشد. به صورت کلی مناقصه یک فراخوانی بزرگ است که برای خرید و یا رفع نیاز یک شخص یا شرکت برگزار می شود.
برگزاری مناقصه اشکال مختلفی دارد که یک نوع ان مناقصه پیمانکاری است. در این نوع مناقصه تمامی موارد ی که در اجرا پروژه های ساختمانی و عمرانی نیاز است مورد مناقصه گذاشته میشود. مناقصه پیمانکاری یکی از فعالیت هایی است که نفع بسیار زیادی برای پیمانکاران و شرکت های ساختمانی بزرگ دارد. زیرا این افراد میتوانند با شرکت در مناقصه پیمانکاری نیاز خود را به بهترین شکل ممکن پاسخ دهند.
شرکت در مناقصات پیمانکاری بزرگ ، برای افراد و شرکت ها رزومه محسوب میشود و گاهی عنوان مورد مناقصه به قدری حساس و قابل توجه است که هر شخص و شرکتی مجوز شرکت در مناقصه را ندارد. از این رو شرکت در مناقصات پیمانکاری حتی اگر برنده هم نباشید برای شما موجب کسب تجربه و ایجاد رزومه خواهد شد.

مناقصه پیمانکاری

شرایط اصلی شرکت در مناقصه

برای شرکت در مناقصه شما باید حداقل سه مورد اصلی را رعایت کنید که در ادامه شرح خواهیم داد:


 1. ارائه تضمین :
 2. مهم ترین بخش ارائه سپرده تضمین در مناقصه است . این تضمین می تواند به صورت نقدی ، به شکل ضمانتنامه بانکی یا بخشی از نقدینگی شرکت باشد. به این نکته توجه کنید اگر شرکت شما تازه تاسیس باشد ،استفاده از نقدینگی شرکت به عنوان تضمین باعث خارج شدن شما از جریان فعالیت خواهد شد. بهترین مورد در ارائه تضمین، ارائه ضمانتنامه بانکی است.
 3. ارزیابی فنی و بازرگانی:
 4. بزرگترین دیوار رو به رو شرکت های تازه تاسیس عبور از بخش ارزیابی فنی و بازرگانی است. در این مرحله اگر که شرکت ها تمام امکانات مقدور در قالب رتبه بندی، گواهینامه ها و مجوزها به فراخور موضوع فعالیت شرکت قبلاً اخذ شده باشد، حضور در مناقصات امکان پذیر خواهد بود. لذا توصیه می شود شرکت های تازه تاسیس ابتدا به ساکن بررسی کاملی جهت مجموعه ی اسناد اعتباردهنده متناسب با فعالیت و امکانات خود بعمل آورند. گواهی های رتبه بندی بر پایه ی منابع انسانی، تجهیزات و سوابق صادر می شوند که حداقل در بخش منابع انسانی و تجهیزات، شرکت ها باید بتوانند سرمایه گذاری لازم را داشته باشند. همچنین اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر خارجی و داخلی نیز از طریق برگزاری جلسات و یا حضورد در نمایشگاه های تخصصی امکان پذیر خواهد بود. در زمینه ی سایر گواهینامه ها (نظیر سری ISO)، شاید الزامی جهت ارائه از طرف مناقصه گزار مطرح نشود ولی بهرحال به نوعی در گروه مدارک اعتباربخش قابل تعریف خواهند بود.
 5. ارئه قیمت مناسب:
 6. در صورتی که از مراحل قبلی عبور کنید میتوانید پیشنهاد قیمت داشته باشید. این پیشنهادات توسط کارفرمایان بررسی خواهند شد. پیشنهاد قیمت خود یک روند اختصاصی دارد وباید توسط شخصی انجام بگیرد که به تمام موارد مهم آن اشراف5 کامل داشته باشد. مواردی همچون: هزینه های عملیاتی و محاسبات سود و زیان، پیش بینی قیمت بازار، محاسبات جرائم احتمالی، بیمه و مالیات، ... .
  در اکثرمواقع مناقصه گزار بازه قیمت مشخصی را تعیین کرده است و پیشنهاداتی را مورد بررسی قرار می دهد که در این بازه قرار گرفته باشند. به همین علت حتما برای ارائه قیمت باید از تجربیات گذشته استفاده نمود تا بتوانید پیشنها قیمت متناسبی را ارائه دهید.اگر بتوانید قیمت خوبی را ارئه دهید شانس برنده شدن شما بسیار بالا خواهد بود.

مزیت داشتن اشتراک مراکز خبری

شرکت هایی که نوپا هستند و تازه شروع به فعالیت کردند برای حضور در مناقصه قطعا انتخابات محدود تری خواهند داشت. با توجه به رشد شرکت ها تازه تاسیس ،انتظار می رود که حجم مشارکت و رقابت در مناقصات و معمالات با ارزش ریالی متوسط نیز بسیار بالا باشد.
با استناد به گزارش ویرلن ، روزانه تعداد 400 الی 500 اگهی مناقصه در سطح کشور فقط توسط بخش های اجرایی منتشر می شوند. اگر شما بتوانید به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنید امکان حضور و شانس موفق شدنتان بیشتر خواهد شد. دریافت اطلاعات مناقصات عموما از طریق پایگاه های مناقصات انجام می شود .
اشتراک بسته های خبری پایگاه مناقصات که معمولا فعالیت آنها در بستر الکترونیک می باشد ، هزینه زیادی به همراه نداشته اما به شرکت های تازه تاسیس این فرصت را می دهد که به مجموعه ای از اطلاعات معاملات منطبق بر توانمندی های خود، دسترسی داشته باشند. داشتن این اشتراک دو مزیت برای شرکت های نو پا به همراه دارد:


 • اولین مزیت :
 • مشاهده و شناسایی مناقصه ها با توجه به شرایط و توانمندی های شرکت است که باعث شرکت در مناقصه ی مناسب خواهد شد.
 • دومین مزیت :
 • مشاهده و بررسی مناقصاتی که شرکت های تازه تاسیس مجوز مشارکت (به شکل اختصاصی) در آن را ندارند . اما می توانند که به شکل مشارکتی (مستقیم یا غیر مستقیم) با شرکت هایی که احراز صلاحیت شده اند ، در اجرای آن سهمی کوچک داشته باشند.این امکان برای شرکت های نوپا بسیار حائز اهمیت است.

Auction documents

لیست گواهینامه مورد نیاز شرکتها برای شرکت در مناقصه

گواهینامه ایزو:

یکی از مهم‌ترین مدارکی که باید شرکت کنندگان مناقصه همراه خود داشته باشند. شرکت کنندگان مناقصه با هر زمینه فعالیتی که دارند باید اقدام به دریافت گواهی نامه ایزو را انجام دهند و قبل از ثبت نام برای مناقصه باید این گواهی نامه در خصوص شرکت وی صادر شده باشد.

اگرکارفرمایان سه استاندارد ISO9001:2015،  ISO14001:2015  ،  ISO45001:2018 را داشته باشند ، درواقع می‌توانند گواهی نامه ای با عنوان IMS  را دریافت کنند. گواهی نامه های ایزو تحت عناوین گواهینامه ایزو9001 ، گواهینامه ایزو14001 ، گواهینامه ایزو45001 قابل به دریافت برای شرکت کنندگان می باشد.
HSE  گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری :

یکی از مدارک داخلی که برای مناقصه گران و پیمانکاران الزامی است، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار می‌باشد. این گواهی نامه توسط وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی صادر می شود. هدف از گرفتن این گواهینامه بالا بردن سطح ایمنی است.

نکته مهم فرق بین گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و گواهینامه HSE یاهمان HSE-MS چیست؟ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی بسیاری از مواقع با گواهینامه HSE اشتباه گرفته می‌شود. اما درواقع این دو گواهی نامه فرق اساسی با یکدیگر دارند. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران گواهینامه ای است که فقط در حوزه ایمنی صادر می گردد و برای مراجع داخلی کاربرد دارد. اما گواهینامه HSE-MS گواهینامه ایی بین المللی هست که توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO یعنی CBها صادر میشود و علاوه براینکه درحوزه ایمنی مطرح هست درحوزه محیط زیست نیزالزاماتی را مطرح میکند.


برچسب ها


نظرات کاربران

ارسال نظر

{{comment.name}}

{{comment.comentText}}

{{comment.persianDate}}
مشاهده بیشتر